De Academie in de maatschappij

Wat de Academie doet:

  • zij geeft, op eigen initiatief of op verzoek, adviezen aan de overheid in de materies die onder haar deskundigheid vallen;
  • zij oriënteert jonge onderzoekers en studenten van het hoger onderwijs;
  • zij kan werkvergaderingen openbaar maken.