De instelling

Historiek
De Marine Academie werd als vzw gesticht te Antwerpen op 6 juli 1935.
In 1985 heeft Koning Boudewijn de Marine Academie het predicaat koninklijk toegekend.
In 1994 aanvaardde ZM Koning Albert II de Hoge Bescherming van de Academie. In 2014 aanvaardde ook ZM Koning Filip dezelfde Hoge Bescherming.

Samenstelling
De Marine Academie is samengesteld uit werkende leden, toegetreden leden en buitenlandse leden. De voorwaarden tot toetreding zijn gebaseerd op wetenschappelijke criteria.

Klassen
Klasse Scheepvaartgeschiedenis, Archeologie en Iconografie
Klasse Navigatie, Oceanografie, Hydrografie en Meteorologie
Klasse Zee-en binnenvaartrecht & Economie
Klasse Scheepsbouw, Scheepstechniek en Waterbouwkunde
Klasse maritieme en strategische Studies

Realisaties
Door middel van haar activiteiten, openbare conferenties en publicaties draagt  ze zo bij tot de verspreiding van de maritieme gedachte.

Activiteiten
Via haar regelmatige publicaties, namelijk de Mededelingen maakt ze de resultaten van haar studies en wetenschappelijk onderzoek publiek.

Maatschappelijke zetel
Noordkasteel – Oost 6
2030 Antwerpen
Contact