24 Mei 2022 – Christophe SWOLFS, Adviseur-generaal – FOD Mobiliteit en Vervoer: “De codificatie van het publiekrecht in het Belgisch Scheepvaartwetboek een eindpunt of een nieuwe begin ?”

De meeste publiekrechtelijke bepalingen inzake het maritiem vervoer werden opgenomen in het Belgisch scheepvaartwetboek zonder fundamentele wijzigingen aan te brengen. Door de opname in een nieuw wetboek lijken deze artikelen voor een lange periode verankerd te zitten. Maar de codificatie legt ook net enkele onvolkomen en ongerijmdheden bloot, evenals de noodzaak voor een verdere modernisering van bepaalde artikelen. Het publiekrechtelijk gedeelte kan ook niet gelezen worden zonder de uitvoeringsbesluiten grondig te bekijken. In deze lezing gaan we dieper in op de vragen wat de toekomst is van de publiekrechtelijke bepalingen in het Belgisch Scheepvaartwetboek en hoe deze bepalingen de Belgische maritieme sector kunnen ondersteunen in zijn economische groei.