24 Mei 2022 – Christophe SWOLFS, Adviseur-generaal – FOD Mobiliteit en Vervoer: “De codificatie van het publiekrecht in het Belgisch Scheepvaartwetboek een eindpunt of een nieuwe begin ?”

De meeste publiekrechtelijke bepalingen inzake het maritiem vervoer werden opgenomen in het Belgisch scheepvaartwetboek zonder fundamentele wijzigingen aan te brengen. Door de opname in een nieuw wetboek lijken deze artikelen voor een lange periode verankerd te zitten. Maar de codificatie legt ook net enkele onvolkomen en ongerijmdheden bloot, evenals de noodzaak voor een verdere modernisering van bepaalde artikelen. Het publiekrechtelijk gedeelte kan ook niet gelezen worden zonder de uitvoeringsbesluiten grondig te bekijken. In deze lezing gaan we dieper in op de vragen wat de toekomst is van de publiekrechtelijke bepalingen in het Belgisch Scheepvaartwetboek en hoe deze bepalingen de Belgische maritieme sector kunnen ondersteunen in zijn economische groei.

April 2022 – Mededelingen van de Koninklijke Belgische Marine Academie, vol XLIII

Mededelingen van de Koninklijke Belgische Marine Academie, vol XLIII, met de volgende bijdragen: Evert Lataire & al. – “The activities of the Knowledge Centre Manoeuvring in Shallow and Confined Water”; Eduard Somers – “De internationaalrechtelijke status van het Privilegie der Visscherie 1666 en andere internationale rechtsnormen en de uitoefening van visserijrechten in Britse wateren post Brexit door de Belgische vissersvloot”; Alain Oudot de Dainville – “L’Indo-Pacifique”; Christian Pfister – Langanay – “Le pilotage de Dunkerque : une institution flamande originale”; Jacques Mertens – “Visserij in Oostende en Nieuwpoort rond 1770”

Boekwerk: “De Belgische Marine sedert 1946”

De Koninklijke Belgische Marine Academie publiceert bij Lannoo “De Belgische Marine sedert 1946 ». Vanuit een tweeledig historisch en geopolitiek perspectief kijkt dit boekwerk terug op de rol van de Marine in de nationale en internationale context van de voorbije 75 jaar sinds haar wedergeboorte, maar schetst eveneens wat ze kan en moet zijn in de 21e eeuw. Een must op dit gebied, rijk gedocumenteerd en geïllustreerd.