Onthaal

Woord van de Voorzitter

Beste surfer,

De Koninklijke Marine Academie heeft tot doel het stimuleren van het onderzoek in de maritieme wetenschappen alsmede de toepassing ervan.

Om die reden stimuleert ze studies en publiceert ze deze. Ook organiseert ze conferenties en studiedagen.

Zij wil eveneens haar aanwezigheid in de maatschappij duidelijk maken door de belangstelling te stimuleren voor het geheel van de wetenschappelijke problematiek in verband met de zee.

Deze website is bestemd om u met de Academie en haar activiteiten kennis te laten maken. Ze werd onlangs aangemaakt en zal in de toekomst geleidelijk verder aangevuld worden met nieuwe informatie.

Prettige navigatie !

UK Flag rond